Eigedommar for sal

 

Gnr. 58 bnr. 25, 1520 Ørsta kommune

Prisantydning kr 1.000.000,-

Salsprospekt landbrukseigedom gnr 58 bnr 25, 1520 Ørsta – Ytrehovdeveg_52124 

Verdivurdeing landbruk gnr. 58 bnr. 25, 1520 ØrstaLandbrukseigedom Hovdebygda

Einebustad Moltustranda

Gnr. 60 bnr. 209, Herøy 

Salsoppgåve Moltuvegen 290

Tilstandsrapport_Moltuvegen 290

Kommunepakke Moltuvegen 290

 

Einebustad med garasje på Vartdal

Gnr. 99 bnr. 357, Ørsta

Salsoppgåve Myrevegen 7

Tilstandsrapport-Myrevegen 7-Vartdal

Myrevegen 7-Vartdal

Kommunepakke Myrevegen 7

 

 

 

Prisantydning kr 1.150.000,-

Salsprospekt Nordstrandsvegen 17, 6823 Sandane

Verdivurdering

Verdivurdering del 2

Sameigevedtekter for Nordstrandsvegen 17 – Vedtatt på årsmøte 20.02.2024

Nordstrandsvegen 17. Ref årsmøte

Norstrandsvegen 17. Saldo

Takst 2.800.000,-

Salsprospekt – Kvernhusvegen 13, 6770 Nordfjordeid_49537

Tilstandsrapport

Seld

Takst 5.500.000,-

Salsprospekt GPR AS

Verditakst

Gardsbruk Hallebygda

Gnr. 30 bnr. 2 og 3, Sande 

Seld

Takst kr 300.000,-

Salsoppgåve

VL-23-124_STOREGJERDE-Torleiv-A_1514-30-2og3_24nov2023_TAKST

VL-23-124_STOREGJERDE-Torleiv-A_1514-30-2og3_nov2023_VEDLEGG

Kommunepakken

 

 

Seld

Prisantydning kr 3.500.000,-

Salsprospekt landbrukseigedom gnr 116 bnr 1, 4651 Stryn kommune

Landbrukstakst

Tilstandsrapport

Egenerklæringsskjema