Fagområde

Vi tilbyr assistanse innan dei fleste rettsfelt og nemner særleg:

 • familie, arv, skifte
 • fast eigedom
 • bustadrett
 • buhandsaming
 • kontraktsrett
 • selskapsrett
 • forretningsjuss
 • eigedomsmekling
 • arbeidsrett
 • odelsrett
 • jordskifte
 • skjønn
 • utlendingsrett
 • strafferett
 • forvaltningsrett